Het proces van bemiddeling in een arbeidsgeschil

Het proces van bemiddeling in een arbeidsgeschil Bij het proces van mediation is een derde partij betrokken die als neutrale derde partij optreedt. De partijen wisselen schriftelijke verklaringen en be√ędigde verklaringen uit en de bemiddelaar probeert de werkrelatie tussen het management en de arbeid te verbeteren. Hoewel de bemiddelingssessies doorgaans kort zijn, kunnen partijen bewijsstukken […]

Read More »

Arbeidsmanagement Mediation – Tips – Voordelen – Waarom

Arbeidsmanagement Mediation – Tips – Voordelen – Waarom Mediation is een proces waarbij de partijen de parameters van de overeenkomst bepalen. De bemiddelaar kan op elk moment besluiten het bemiddelingsproces stop te zetten en beide partijen kunnen het geschil voorleggen aan arbitrage of de rechtbank. Partijen kunnen ook overeenkomen om niet aan de mediation deel […]

Read More »